สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง -ยังไม่มีตำแหน่งงานว่าง-

วิธีการสมัคร

 • 1. สมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถกรอกใบสมัครได้ ที่นี่
 • 2. อีเมล
  • • ส่งผ่าน อีเมล: info@tpcasset.co.th
  • • เอกสารแนบที่จำเป็นเช่น แฟ้มประวัติ, เอกสารส่วนตัว (ถ้ามี)
 • 3. สมัครงานด้วยตนเอง พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการสมัครงาน ดังนี้
  • • ประวัติย่อ
  • • ภาพถ่าย 1" หรือ 2" 1 ภาพ
  • • สำเนาบัตรประชาชน
  • • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • • สำเนาใบรับรองการศึกษา
  • • หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
   

  สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครพร้อม ประวัติส่วนตัวอย่างเต็มรูปแบบแสดงคุณสมบัติและประสบการณ์ และหลักฐานทางการศึกษา, เงินเดือนที่ตาดหวังและรูปถ่ายมาที่

   

  สำนักงานใหญ่บริษัท ทีพีซี แอสเสท จำกัด
  ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 2,4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ
  แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ติดต่อเรา
บริษัท ทีพีซี แอสเสท จำกัด
โทร. 02-917-8854-5
อีเมล: cs@tpcasset.co.th