กิจกรรมเพื่อสังคม

 • พิธีส่งมอบอาคารเรียนไทยโพลีคอนส์ 2

  พิธีส่งมอบ "อาคารเรียนไทยโพลีคอนส์ 2" โดยมี พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ จ.นครนายก

 • โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์

  อาคารไทยโพลีคอนส์ 2 อยู่ในระหว่าง การก่อสร้าง สำหรับผู้สนใจร่วมบริจาค เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนให้น้องๆ ในชนบทที่ยังขาดแคลน อุปกรณ์การเรียน

 • โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน

  อาคารไทยโพลีคอนส์ 1 เกิดจากความ ร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งจากพนักงาน ในองค์กร คู่ค้าและผู้ร่วมธุรกิจ รวมถึง หน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุน ทั้งสถานที่

 • โครงการทำดีไม่มีวันหยุด

  ขอเชิญร่วมบริจาคเงินกับโครงการ "เช้าบาท เย็นบาท เพื่ออาหารกลางวันของหนู" เพื่อ เป็นทุนอาหารกลางวัน แก่เด็กที่ขาดแคลน จ.นครนายก