กิจกรรมเพื่อสังคม

โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน

อาคารไทยโพลีคอนส์ 1 เกิดจากความ ร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งจากพนักงาน ในองค์กร คู่ค้าและผู้ร่วมธุรกิจ รวมถึง หน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุน ทั้งสถานที่

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 บ้านวังเฉลาโอน ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
งบประมาณการก่อสร้าง ประมาณ 1,500,000 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง กรกฎาคม 2554 ถึง มกราคม 2555

อาคารไทยโพลีคอนส์ 1 เกิดจากความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งจากพนักงานในองค์กร คู่ค้าและผู้ร่วมธุรกิจ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนทั้งสถานที่ งบประมาณในการก่อสร้างจนประสบความสำเร็จ

ลักษณะของอาคารเรียน ไทยโพลีคอนส์ 1 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 1 ชั้น จำนวน 4 ห้องประกอบด้วย ห้องเรียน,ห้องสมุด ,ห้องวิทยาศาสตร์,ห้องพยาบาล

ติดต่อเรา
บริษัท ทีพีซี แอสเสท จำกัด
โทร. 02-917-8854-5
อีเมล: cs@tpcasset.co.th