กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการทำดีไม่มีวันหยุด

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินกับโครงการ "เช้าบาท เย็นบาท เพื่ออาหารกลางวันของหนู" เพื่อ เป็นทุนอาหารกลางวัน แก่เด็กที่ขาดแคลน จ.นครนายก

ติดต่อเรา
บริษัท ทีพีซี แอสเสท จำกัด
โทร. 02-917-8854-5
อีเมล: cs@tpcasset.co.th