กิจกรรมเพื่อสังคม

โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์

อาคารไทยโพลีคอนส์ 2 อยู่ในระหว่าง การก่อสร้าง สำหรับผู้สนใจร่วมบริจาค เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนให้น้องๆ ในชนบทที่ยังขาดแคลน อุปกรณ์การเรียน

โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
งบประมาณการก่อสร้าง - บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง กรกฎาคม 2555 ถึง มกราคม 2556

บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรามอินทรา
ชื่อบัญชี TPOLY ทำดีไม่มีวันหยุด
เลขที่บัญชี 088-2-16869-9

ติดต่อเรา
บริษัท ทีพีซี แอสเสท จำกัด
โทร. 02-917-8854-5
อีเมล: cs@tpcasset.co.th