ข้อมูลบริษัท

บริษัท ทีพีซี แอสเสท จำกัด

ทะเบียนเลขที่ 0105554068498
เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2554
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อจำหน่ายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภายใต้ชื่อแบรนด์ “กรีนิช”

บริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 2,4 ซอยประเสริฐมนุกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ 
แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์ : 02-917-8854-5
โทรสาร : 02-917-8853
Home Page www.tpcasset.com

ติดต่อเรา
บริษัท ทีพีซี แอสเสท จำกัด
โทร. 02-917-8854-5
อีเมล: cs@tpcasset.co.th